Minuutje aub... Laadtijd hangt af van uw netwerksnelheid!

ADR Transport tot 1500kg

Gevaarlijke stoffen

Zit je met goederen die onder de ADR wetgeving vallen en wil je deze vervoeren dan dien je ook te beschikken over een transporteur die over de nodige vergunningen en verzekeringen beschikt.

Welke klassen vervoeren we :

 • Gassen (KL2)
 • Brandbare vloeistoffen (KL3)
 • Brandbare vaste stoffen (KL4)
 • Oxiderende stoffen (KL5)
 • Organische Peroxiden (KL5)
 • Giftige stoffen (KL6)
 • Infectueuze stoffen (KL6)
 • Corrosieve stoffen (KL8)
 • Zuren & Basen (KL8)
 • Div. gevaarlijke stoffen (KL9)

Welke klassen vervoeren we niet :

 • Explosieven (KL1)
 • Radio-actieven (KL7)

(Inter)nationaal ADR transport

ADR-transport tot 1500kg / 4 europallets / ... Onze wagen & chauffeurs zijn wettelijk in orde om (inter)nationaal gevaarlijke stoffen te vervoeren.

Veiligheidsverantwoordelijke

Om in orde te blijven met de laatste regels ivm ADR-transport beschikken wij over een veiligheidsverantwoordelijke.

Gratis CMR - ADR verzekering

Omdat transport van gevaarlijke goederen strenge regels heeft, is onze cmr-verzekering speciaal voorzien van een ADR-clausule.

Ontdek onze tarieven Ga naar de eerste pagina