Minuutje aub... Laadtijd hangt af van uw netwerksnelheid!

Waarom Turbo Kiezen

Klachtenprocedure :

Indien u klachten zou hebben over ons familiebedrijf. Is het noodzakelijk eerst de interne wegen te bewandelen, alvorens uit te wijken naar externe regulatoren die u en ons kunnen bijstaan in het oplossen van onze geschillen ivm. chauffeurs, ons bedrijf, onze uitgevoerde taken, ... enz.

Klachten zullen nooit anoniem behandelt worden, elke klacht dient duidelijk geformuleerd te worden in het Nederlands.

Interne wegen

1.Bel ons op het nummer 03/644.52.22 en vraag naar onze zaakvoerder, Dhr Mike Ashman. Na het aanhoren van uw klachten zal hij u een voorstel doen om u probleem op te lossen en toekomst gericht te voorkomen.

Bent u tevreden met de oplossing die werd uitgewerkt is het probleem van de baan, zoniet ga naar punt 2.

2.Stuur een getypte brief naar ons klachtendienst, (Klachtendienst Turbo Express bvba, Bordink 15, 2170 Antwerpen).

Na ontvangst van de schriftelijke klachten per aangetekend schrijven (gelieve brieven zonder omslag op te sturen, om uit te sluiten dat de omslagen leeg zijn) zullen wij u binnen de 28 dagen antwoorden met ons voorstel om u probleem op te losssen.

Bent u tevreden met de oplossing die werd uitgewerkt is het probleem van de baan, zoniet ga naar punt 3

3.Zijn uw problemen nog niet van de baan, of blijven problemen zich voordoen, bel ons dan op 03/644.52.22, zodat we met alle betrokken partijen samen kunnen zitten om de problemen op te lossen.

Bent u tevreden met de oplossing die werd uitgewerkt is het probleem van de baan, zoniet ga naar punt 4

Externe wegen

4.Bent u na het doorlopen van alle interne procedures nog steeds niet tevreden over de voorgestelde oplossing kan u met u klachten altijd terecht bij de Ombudsdienst Postsector (Ombudsdienst Postsector, Koningsstraat 97 bus 15, 1000 Brussel, Fax : 02/221.02.44, Email : nfo@omps.be

Ontdek onze pluspunten Terug naar de index pagina